16 d’oct. 2012

XXXIII JORNADAS ASSOCIATIVES I CULTURALS DE BADIA DEL VALLES


 

Radio Badia estuvo en las XXXIII edición de las Jornadas Asociativas y Culturales que organiza la Federació d'Entitats Culturals de Badia del Vallès que animan a toda la ciudadanía y Organizaciones Sociales y Culturales de Badia del Vallès a participar y disfrutar de una extensa oferta de actos socioculturales, talleres y actividades infantiles. Gracias a todos los ciudadanos y, organizaciones por su colaboración.

 

Ràdio Badia va estar en les XXXIII edició de les Jornades Associatives i Culturals que organitza la Federació d'Entitats Culturals de Badia del Vallès que animen a tota la ciutadania i Organitzacions Socials i Culturals de Badia del Vallès a participar i gaudir d'una extensa oferta d'actes socioculturals, tallers i activitats infantils. Gràcies a tots els participants, organitzacions i ciutadans per la seva colaboració.