29 d’oct. 2019

Quédate con nosotros 23-10-19

La nostra ràdio "Queda't amb nosaltres" està molt interessada per l'estat de l'habitatge de la nostra ciutat, comentem l'estat dels balcons, s'han caido dos i alguns estan en un mal estat. En l'espai som persones debatem sobre les diferències entre deficiència, minusvalidesa i discapacitat. El reciclage i un concurs de fotografias van tenir un ampli ressò. Des d'està ràdio local us aninamos al fet que ens escoltin.