3 de nov. 2011

L'EQUIP DE PERIODISTES DE L'IES BADIA DEL VALLÈS TORNA A LA "FEINA"

Un any més, L'equip de periodistes de l'IES Badia del Vallès repren la seva feina de reporters per portar a Radio Badia l'actualitat del món estudiantil i una visió de la vida i els problemes actuals des de la mirada dels joves i adolescents.

Amb moltes ganes, un grup de nois i noies d'edats compreses entre els 14 i els 16 anys agafen micros, càmeres i molta il.lusió i prometen portar-nos a tots temes d'interès general i molta bona feina.

Aquest grup tant dinàmic està dins del projecte Comunicació 2.0 que porta a terme la Fundació Cívica Oreneta del Vallès amb convenia amb l'AMPA del propi IES i preten l'adquisició dels coneixements bàsics necessaris per a la publicació de notícies, entrevistes, articles... a la web de les entitats de Badia, a les xarxes socials, a la revista El Lledoner i a Radio Badia.  Es vol  que puguin conèixer la importància i les eines de la comunicació mentre es potencia i es reforça la seva implicació en projectes del territori com a voluntaris.